celkem 9506 inzerátů

Rozšířené vyhledávání

Přidat nový inzerát

Moje inzeráty

SMS

Tisk Email


Podmínky využívání služeb na serveru

logo_sss.gif

 

 

 

 

 Je zakázáno při vkládání inzerátu :

  • Používání vulgárních výrazů porušujících mravnost.
  • Propagovat zakázané hubnutí nebo cokoli odporující zákonům ČR.
  • Inzerování webové stránky, jejího loga nebo obsahu.
  • Propagace různých provizních systémů, refferal, mailingů.
  • Inzerování práce jejichž podmínkou jsou peníze předem.
  • Opětovné vkládání inzerátů na neodpovídající rubriky.
  • Nabádat k zaslání e-mailu pro více informací.
  • Vkládat název firmy nebo odkaz do nadpisu inzerátu.

Všeobecná pravidla :

 

Využitím služeb našeho portálu souhlasí uživatel se zpracováním osobních údajů, především platné e-mailové adresy, eventuelně dalších údajů požadovaných správcem.

 

Provozovatel nenese žádnou odpovdnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku využíváním služeb našeho portálu.

 

Využíváním našich služeb dáváte souhlas k těmto pravidlům a bere se za to že jsou vám známa.

 

Inzerát který je přidán do databáze portálu, nebo inzerát ze stejným obsahem, lze přidat opakovaně do databáze pouze po vypršení doby platností tohoto inzerátu, nebo inzerátu ze stejným obsahem.

 

 Provozovatel si vyhrazuje právo provést změny nezbytné pro zveřejnění inzerátu, nebo jeho vhodnost, inzerát jinak editovat nebo ho úplně smazat bez udání důvodu.

 

Standardně je uživatel o smazání inzerátu informován emailem s popisem problému.

 

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo užitnou hodnotu nabízených věcí a služeb.

 

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

 

Uživatel souhlasí s užitím registračních údajů pro potřeb DEJINZERAT.cz 

 

Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli různé e-mailové zprávy, obsahující informace vztahující se k portálu DEJINZERAT.cz .

 

Veškeré další vztahy mezi naším portálem a uživatelem které nejsou zahrnuty a upraveny těmito obchodními podmínkami případě speciální smlouvou mezi oběma stranami, se řídí platnými zákony České republiky.

 

 

souhlasím s provozními podmínkami

© 2009, DEJINZERAT.cz

 
A.T.AUTOSERVIS - servis automatickych prevodovek ( DSG , CVT , Multitronic ,Tiptronic apod ).